Sanering

Een sanering dringt zich op wanneer bepaalde normen die vastgelegd zijn door de overheden worden overschreden. Aclagro stelt zich ten dienste van overheden, deskundigen en industriële klanten om deze problematiek aan te pakken en de bodem in zijn waarde te herstellen.

Bodemsaneringswerken

Bij een bodemsanering nemen we altijd de nodige voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen ingevolge de aanwezigheid van verontreinigd materiaal. We beschikken over alle vereiste erkenningen certificaten om de saneringswerken uit te voeren in Vlaanderen, Brussel, Wallonië en Noord-Frankrijk.

Waterzuivering

Zoals voor bodemsaneringen beschikken we ook voor het uitvoeren van waterzuiveringswerken over alle certificaten. We hebben een eigen aangepast machinepark, gespecialiseerd personeel en een eigen WZI-atelier dat instaat voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van het in-situ materieel.

Enkele realisaties

Benieuwd naar onze totaalaanpak?

Door onze bewezen expertise in diverse domeinen staan we bekend als one-stop-shop voor zowel publieke als private partijen.

Contacteer ons