Gavere – Ovam

Opdrachtgever
Ovam
Werk
Bodemsanering
Geraamde waarde
€325.000
Realisatieperiode
april - juli 2017

Ter hoogte van de Nijverheidsstraat 43 te Gavere was een historische bodemverontreiniging ontstaan met VOCl’s in het vaste deel van de aarde en het grondwater ter hoogte van de voormalige breigoedfabriek.

De verontreiniging werd gesaneerd door middel van een ontgraving tot 6,5 m-mv in combinatie met een grondwaterverlaging en stabiliteitsmaatregelen, meer bepaald een soilmixwand – 95 lm – en systeembeschoeiing.

Op de putbodem van de ontgraving werd een traagwerkende koolstofbron aangebracht om de biologische afbraak in het ondiepe grondwater alvast te stimuleren.

Het onttrokken grondwater werd via een grondwaterzuiveringsinstallatie gezuiverd alvorens te lozen. De GWZI had een capaciteit van 5 m³/uur en is opgebouwd uit :

  • Olie-waterafscheider
  • Automatische terugspoelbare zandfilter
  • Striptoren met twee luchtzijdig actief koolfilters
  • Twee waterzijdig actief koolfilters in serie.

De verontreinigde gronden werden afgevoerd naar AGRC, het grondreinigincentrum van Aclagro te Wondelgem. In totaal werd 7.850 ton verontreinigde grond afgevoerd voor verwerking.

Na de ontgravingswerken werd het terrein terug aangevuld met aanvulgrond code 211.