Hornu, Bofas (2014.S.060)

Opdrachtgever
Bofas
Werk
Bodemsaneringswerken
Geraamde waarde
€ 500.000
Realisatiejaar
2015-2017

Ter hoogte van het voormalige tankstation Martens Energie te Hornu langsheen Rue de Mons, was de bodem en het grondwater verontreinigd met benzine- en petroleumcomponenten, namelijk minerale olie, BTEX en MTBE.

De verontreinigde site is gelegen langsheen een drukke verkeersader ter hoogte van de parking van een ziekenhuis. Op het terrein is een hoogspanningscabine en diverse ondergrondse leidingen (voedingskabels elektriciteit van en naar de hoogspanningscabine, middendruk gas, een ingebuisde stroom, een caniveau uit betonnen prefab elementen, verlichtingspaal ed.) aanwezig.

Een zone van 1.250 m² diende ontgraven te worden. Allereerst werd een ontgraving tot 5 m-mv in talud uitgevoerd. Aan de voet van deze talud werd de strengenbemaling geïnstalleerd.

Het middelste gedeelte van de zone werd verder tot 9 m-mv ontgraven. Ter hoogte van de voet van de talud werd over gedeelte in moten ontgraven teneinde de stabiliteit van deze talud te vrijwaren.

Uit bodemstalen ter hoogte van de talud aan de hoogspanningscabine bleek nog een diepere verontreiniging aanwezig te zijn. De talud zone rondom de cabine werd door middel van verbuisde ontgraving tot 9,5 m-mv ontgraven.

In totaal werd 7.500 m³ grond ontgraven, waarvan 750 m³ door middel van verbuisde ontgraving. 10.550 ton verontreinigde grond werd afgevoerd naar een extern grondreinigingscentrum.

Na de ontgravingswerken werd de volledige zone heraangevuld met propere gestockeerde grond en aangevoerde aanvulgrond.

Op basis van de waarnemingen tijdens de civieltechnische werken en een pilootproef werd het in-situ saneringsconcept opgesteld. Een persluchtinjectie op 29 injectiefilters werd uitgevoerd, samen met een bodemluchtextractie. De onttrokken lucht en het condenswater werden over actief koolfilters gestuurd ter zuivering.