Ford Genk – Vlaamse Waterweg

Opdrachtgever
Vlaamse Waterweg
Werk
Bodemsanering
Geraamde waarde
€2.857.869
Realisatieperiode
2019-2020

De werken werden uitgevoerd in THV DEME-Mourik-Aertssen-ACLAGRO, waarbij iedere partner 25% deelneemt.

De werkzaamheden vinden plaats op de voormalige site van Ford Genk en betroffen de tweede fase van de herontwikkeling van de voormalige Ford fabriek in Genk. Na de voorafgaandelijke afbraakwerken, betrof deze fase de eigenlijke bodemsaneringswerken.

De werken omvatten

  • de opbraak van een deel van de nog aanwezige verharding
  • installatie damwanden
  • bemaling en waterzuivering
  • ontgraving en verwerking verontreinigde gronden
  • heraanvullingen

Gezien de zeer sterke verontreinigingsgraad alsook de vluchtige aard van de aanwezige componenten werden de nodige preventieve maatregelen genomen, werd de uitvoeringsmethodiek aangepast en werd een continue monitoring van mensen en omgeving uitgevoerd.

In totaal werd ongeveer 185 000 ton ontgraven, waarvan ongeveer 115 000 ton afgevoerd werd voor externe verwerking.