Certificaten

Het geïntegreerd managementsysteem van Aclagro NV is extern gecertificeerd conform de 3 belangrijke, internationale normen voor managementsystemen en het veiligheidsbeheersysteem VCA:

Prioriteit voor een duurzaam beleid

Square Group draagt maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel. Binnen de groep erkennen we de verantwoordelijkheid van bedrijven om een maatschappelijke rol op te nemen, gemeenschappen te verbinden en waarde te creëren voor alle stakeholders.

Lees onze beleidsverklaring

Erkenning

Van de bevoegde regionale minister kregen wij op basis van het advies van de federale erkenningscommissie onderstaande erkenningen toegewezen:

  • Klasse 1: Categorie A – B – F – H; Ondercategorieën E2 – E4 – F1 – F2 – G1 – G2 – L1
  • Klasse 3: Ondercategorie G3
  • Klasse 4: Categorie D; Ondercategorie B1 – C2
  • Klasse 5: Categorie V; Ondercategorieën C5
  • Klasse 7: Categorie E
  • Klasse 8: Categorieën C – G; Ondercategorieën C1 – D4 – E1 – G5

Bekijk hier ons getuigschrift

CO2-prestatieladder

Alle activiteiten en sites zijn opgenomen in deze certificering. Deze certificaten tonen aan dat Aclagro NV een grote verscheidenheid aan activiteiten gestructureerd en planmatig kan aanpakken met aandacht voor energie en CO2-emissies.

Hierbij staat onze relatie met de klant centraal en worden alle veiligheids- en milieuaspecten van onze activiteiten optimaal beheerst en continu bijgestuurd.

Download CO2bewust certificaat

BELAC

Aclagro legt zich sinds 2009 toe op het verwijderen van asbesthoudende materialen.

Voor het uitvoeren van sloop- en ontmantelingswerken waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen zijn we gecertificeerd in het hanteren en toepassen van de nodige kwaliteitssystemen om te voldoen aan de richtlijnen van het document BELAC-2-405.

Download document

Achilles

Bij Aclagro zijn we gecertificeerd voor bodemsanering en grondwaterzuiveringsactiviteiten en dit volgens het ACHILLES.

ACHILLES is het Veiligheid, gezondheid en milieuzorgsysteem voor on-site bodemsaneringswerken.

Download document