Melding Klokkenluider

Aclagro hecht veel waarde aan de principes van deze klokkenluiderswetgeving. We willen dit intern meldkanaal daarom niet alleen toegankelijk voor werknemers, maar ook voor andere personen die in een andere hoedanigheid informatie over inbreuken die onder het toepassingsgebied van de Klokkenluiderswet vallen, hebben verkregen. Meldingen kunnen gebeuren via dit online formulier.