Leuven – St-Pietersziekenhuis

Opdrachtgever
Resiterra NV
Werk
Afbraakwerken en asbestverwijdering
Geraamde waarde
> €3.000.0000
Realisatieperiode
2020 - 2023

De voormalige site van AZ Sint-Pieters Ziekenhuis in het historisch centrum van Leuven wordt herontwikkeld door Resiterra. Op deze site langsheen de Brusselse straat in het historisch centrum van Leuven zijn verschillende gebouwen aanwezig die gesloopt werden.

Naast voorafgaandelijke asbestverwijderingswerken- en ontmantelingswerken werden de aanwezige gebouwen selectief afgebroken. Het puin werd ter plaatse gebroken en afgevoerd.

Gezien de hoogte van de gebouwen, de situering binnen het stadscentrum alsook de omvang van het werk was intense begeleiding, afstemming met opdrachtgever en autoriteiten een belangrijk aandachtspunt.

Andere realisaties