Brussel – Medical Center

Opdrachtgever
FOD Mobiliteit en Vervoer
Werk
Afbraak & asbestverwijdering
Geraamde waarde
> €500.000
Realisatieperiode
2019 - 2023

Asbestsloop en asbestverwijdering door middel van hermetisch gesloten zone.

Andere realisaties