Gent, AZ Sint-Lucas (2017.A.018)

Opdrachtgever
Bouwonderneming WYCKAERT
Werk
Asbestverwijdering, sloop & grondwerken
Geraamde waarde
€ 508.244
Realisatiejaar
2017
  • Slopen van verschillende ziekenhuisblokken met bijhorende asbestsanering (hermetische zone & eenvoudige handelingen).
  • Uitgraven bouwput - VH 10.000 m³