Brussel UZ – Raamovereenkomst Asbest

Opdrachtgever
Universitair Ziekenhuis Brussel
Werk
Afbraakwerken en asbestverwijdering
Geraamde waarde
> €4.000.000
Realisatieperiode
2018 - 2023

Raamovereenkomst voor het behandelen en het verwijderen van asbesthoudende producten in de gebouwen van het UZ Brussel.

Asbest wordt verwijderd door middel van eenvoudige handelingen, couveuzezak en hermetische gesloten zone

Actieve werf
Off