Brussel, Solidaris (2016.A.060)

Opdrachtgever
THV ERAERTS - JAN DE NUL - WILLEMEN
Werk
Asbestverwijdering en ontmanteling
Geraamde waarde
€ 3.500.000
Realisatiejaar
2017-2018

Begin mei 2017 startte Aclagro in een Tijdelijke Handelsvennootschap (THV) samen met SBMI en Laurenty aan het project Solidaris in Brussel. De THV heeft de ontmantelings-, afbraak- en asbest-

verwijderingswerken toegewezen gekregen in het kader van de volledige renovatie van het kantoorgebouw van het ‘Huis van de solidariteit’.

Het Huis van de Solidariteit draait om het verwerven van een betere kennis van talen en informatica voor kansarmen. De kantoren bevinden zich in hartje Brussel tussen de Grote Markt en de Zavel. Het geheel is onderverdeeld in drie deelgebouwen maar krijgt tijdens de renovatie een uniforme look.

De ontmanteling wordt door een onderaannemer uitgevoerd, de overige werken door de drie partijen van de THV. Iedere vennootschap in de THV heeft ongeveer 10 asbestverwijderaars aan het werk op de werf.

In het gebouw zijn er verschillende types asbest aanwezig die volgens verschillende methodes verwijderd zullen worden. Zowel eenvoudige handeling, hermetische zone en couveuzezak.

De werf is gelegen in het centrum van Brussel hetgeen specifieke problemen met zich mee brengt met betrekking tot logistiek: Er is zeer weinig plaats voor de werfinrichting en het laden en lossen van vrachtwagens. Alles dient te gebeuren op een zeer beperkte ruimte. Verder passeert hier ook de “hop on hop off” CitySightseeing bus langs de werf en deze route mag op geen enkel moment van de dag geblokkeerd worden.

Wat is asbestverwijdering in hermetische zone?

Wanneer de asbestverwijdering moet gebeuren in hermetische zone, wordt er eerst een tent gebouwd rondom de plaats waar het asbest moet worden verwijderd. Deze tent bestaat uit een dubbele folie. Verder wordt er ook een personeel- en materiaalsas geplaatst. Dit is een veilige doorgang voor het personeel en materiaal van en naar de werkzone. Na het opbouwen van de “zone” worden er grote extractoren geplaatst die de werkzone in een onderdruk brengen. Hierdoor zal de lucht spontaan van buiten (zuivere lucht) naar binnen (mogelijks asbestvezels in aanwezig) stromen. De extractoren zijn ook voorzien van een speciale filter die ervoor zorgt dat er geen asbestvezels via de luchtafvoer naar buiten kunnen geraken. Eens alles is opgesteld wordt geverifieerd of de zone volledig hermetisch dicht is. Tijdens de werken voert een labo de controleluchtmetingen uit die moeten aantonen dat de werken veilig verlopen.