Brussel – Hotel Rogier

Opdrachtgever
Omega Propreties
Werk
Afbraakwerken en asbestverwijdering
Geraamde waarde
> €5.000.000
Realisatieperiode
2018 - 2023

Detailsloop intern en asbestverwijdering door wijze van eenvoudige handeling en hermetisch gesloten zone.

Andere realisaties