Afbraak

Aclagro verzorgt de selectieve sloop- en afbraakwerken van appartements-, kantoor- en industriële gebouwen. Dankzij een hypermodern machinepark kunnen we machinale slopen op grote hoogte verrichten met kranen van 1 tot 90 ton. Daarnaast staan wij in voor ontmantelingswerken en zijn we vertrouwd met speciale technieken zoals dynamiteren, geluidsarm en trillingsvrij slopen. We nemen ook de volledige puinbehandeling voor onze rekening.

Asbestverwijdering

Aclagro legt zich sinds 2009 toe op het verwijderen van asbesthoudende materialen. Deze werkzaamheden gebeuren steeds in nauw overleg met de bevoegde overheidsdiensten. We nemen daarbij alle voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften in acht om de hinder voor de omgeving tot het absolute minimum te beperken.

In de service inbegrepen:

  • aanvragen van milieuvergunning (verplicht in Wallonië)
  • melding werken aan het FOD Waso
  • opstellen van asbestinventarissen en beheersplannen, in samenwerking met een erkend labo

Selectieve sloop

Als ‘architecten van de sloop’ gaan we bij de afbraak van gebouwen altijd selectief te werk. Verschillende materialen worden steeds afzonderlijk en zorgvuldig weggehaald. Zo kunnen we het verwerken van alle afvalstromen beter faciliteren en zetten we maximaal in op het herwinnen van bouwstoffen na recyclage.

Ontmantelingswerken

Voor het ontmantelen van gebouwen beschikken we over eigen opgeleid personeel en een hypermodern machinepark dat voldoet aan de strengste milieunormen. We staan in voor het verwijderen van plafonds, vloeren, ramen, tussenwanden tot en met het casco zetten van een constructie.

Benieuwd naar onze totaalaanpak?

Door onze bewezen expertise in diverse domeinen staan we bekend als one-stop-shop voor zowel publieke als private partijen.

Contacteer ons