Temse Schoolstraat (2023.I.028)

Werk
Wegenis- en rioleringswerken
Realisatiejaar
2024-2025
Geraamde waarde
€ 6.600.000
Opdrachtgever
Aquafin en Temse

Aclagro verzorgt de heraanleg van vijf straten en enkele kruispunten in Temse. Dit werk omvat het voorzien van een nieuw gescheiden rioleringssysteem en de heraanleg van de wegen. Er wordt ongeveer 2500 meter aan riolering aangelegd, vaak in onstabiele grond, wat aangepaste funderingstechnieken en sleufverbetering vereist. Wat de wegen betreft, wordt er een nieuw straatbeeld gecreëerd in de Kouterstraat en Pastoor Boelstraat, met kleinschalige verharding en gekleurde accenten.