Merelbeke - Sneyssenslaan, Polderstraat & Potaardeberg (2021.I.034)

Geraamde Waarde
€ 3.401.580,28
Werk:
Infra- & rioleringswerken
Realisatiejaar
2022-2023

Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en volledige herinrichting van de wegenis en openbare ruimte. De werken zijn toonaangevend op gebied van maximale infiltratie van regenwater door de integratie van ondergrondse infiltratiebedding en hevels onder wegenis en in het rioleringsstelsel, als proefproject voor Aquafin.

Tevens wordt er zeer veel aandacht besteed aan de fietser door heroriëntering van de woonstraten naar fietsstraten en aanleg van fietspaden in partnersamenwerking met de fietsersbond. Merelbeke vormt zo de centrumzone oud-Merelbeke om tot een eigentijds, modern woongebied, met oog voor een groenere toekomst.