CO2-prestatieladder niveau 3

Omdat we vanuit Square Group een lange termijn visie voor ogen hebben, waarbij onze activiteiten hand in hand moeten gaan met de omgeving, leefmilieu en gezondheid, maken we ook werk van onze CO2-emissies.

Wij zijn dan ook trots dat onze inspanningen en visie gecertificeerd worden volgens de "CO2-prestatieladder niveau 3".

Hierbij hebben we duidelijk meetbare reductiedoelstellingen gedefinieerd. Aanvullend laat dit managementsysteem ons toe innoverende oplossingen aan te blijven bieden, waarbij we oog hebben voor onze CO2-uitstoot.

De visie en certificatie werd uitgerold over de verschillende activiteiten van Square Group, gaande van aannemingswerken (ACLAGRO), over recyclage en betonproductie (AC Materials), watergebonden overslagactiviteiten (DD Shipping), stadsontwikkelingsprojecten (Oryx) en tenslotte onze algemene diensten (SQ Services).

Andere artikels