Grondreiniging

Het eigen grondreinigingscentrum 'AGRC' op onze site te Gent en Brussel (Grimbergen) biedt een oplossing voor de overname van verontreinigde gronden en puin.  We zijn makkelijk bereikbaar over de weg of het water. 

Hiervoor kan je bij ons terecht 

Het verontreinigd materiaal wordt in overeenstemming met de regelgeving en kwaliteitsgaranties gereinigd tot een niveau dat herbruik mogelijk maakt. Hiervoor kan je bij ons terecht: 

  • Bouwkundig bodemgebruik

  • Biologisch te reinigen bodem

  • Fysico-chemisch te reinigen materiaal

  • Thermisch te reinigen materiaal

  • Te immobiliseren materiaal

Naast andere specifieke afvalstromen (bv. veegvuil, …) beschikken we eveneens over een ruime ervaring in de overname en reiniging van asbesthoudende gronden en puin. Onze site te Gent is hiertoe specifiek vergund en uitgerust.  

Benieuwd naar onze totaalaanpak?

Door onze bewezen expertise in diverse domeinen staan we bekend als one-stop-shop voor zowel publieke als private partijen.

Contacteer ons